Бащите на българската Конституция
Милко Палангурски

15.00 лв.

България и световната криза
Васил Радославов

15.00 лв.

Българска история Т.2 (485-668 г. )
Гаврил Кръстевич

20.00 лв.

(Не)възможният синдикализъм
Петя Кабакчиева; Пепка Бояджиева

18.00 лв.

Последната крепост: Одрин 1912-1913
Владислав Георгиев

20.00 лв.