Мостът
Георги Кулов

12.00 лв.

Бащите на българската Конституция
Милко Палангурски

15.00 лв.

Зачатките на българската история
Х. Йонков-Владикин

12.00 лв.

Славяните в първото царство
Станислав Станилов

6.50 лв.