Метафизика
Аристотел

32.00 лв.

Философия на науката. Антология
Константин Янакиев; Сергей Герджиков

35.00 лв.

Логиката като философия
Съставители Александър Гънгов; Дарин Дросев

26.00 лв.

Битие и време
Мартин Хайдегер

39.00 лв.