Игрите на размяната
Фернан Бродел

35.00 лв.

Икономическите алтернативи
Светла Тошкова

14.00 лв.

Световна икономика
Диана Съботинова

16.00 лв.

Кой се страхува от Адам Смит?
Питър Дж.Дохърти

18.00 лв.

Регионално планиране и прогнозиране. Ч.2
Лиляна Василева и др.

14.00 лв.

Застрахователен пазар
Христо Драганов

17.00 лв.

Регионална икономика
Митко Генешки

13.00 лв.