Игрите на размяната
Фернан Бродел

35.00 лв.

Световна икономика
Диана Съботинова

16.00 лв.

Кой се страхува от Адам Смит?
Питър Дж.Дохърти

18.00 лв.

Ръководство за упражнения по анализ на стопанската дейност
Димитър Дончев;Йорданка Ангелова

10.00 лв.

Икономическите алтернативи
Светла Тошкова

14.00 лв.

Регионална икономика
Митко Генешки

13.00 лв.