Веберови
Феликс Митерер

11.00 лв.

Оръжията и човекът
Бърнард Шоу

12.00 лв.

Избрани пиеси
Иван Цанкар

16.00 лв.

Окото на тигъра
Щефан Фьогел

11.00 лв.

Кукли сме ние... Пиеси
Георг Бюхнер

18.00 лв.

Госпожа Шмиц
Лукас Берфус

12.00 лв.

Сеансът
Роналд Рудол

11.00 лв.

Антигона в Моленбек
Стефан Хертманс

12.00 лв.

Тулуза
Давид Шалко

10.00 лв.

Спечелената партия. Комедии
Щефан Фьогел

15.00 лв.

Стая за гости
Петер Турини

10.00 лв.