Вещно право
Георги Боянов

25.00 лв.

Сборник казуси по гражданскоправни науки
Съставител Гергана Боянова

14.00 лв.

Основи на гражданското право
Георги Боянов

20.00 лв.

-20%
Търговско право. Обща част
Ангел Калайджиев
19.80 лв. Отстъпка- 20%

15.84 лв.

Парламентарно право
Георги Близнашки

20.00 лв.

Римско частно право
Михаил Андреев

25.00 лв.

Имуществено и лично застраховане
Христо Драганов

20.00 лв.

Криминалистика/ Четвърто издание
Проф. д-р Цеко Цеков

25.00 лв.

Вещните сервитутни права
Гергана Боянова

14.00 лв.

Наказателно право. Обща част (Второ актуализирано и допълнено издание)
Румен Владимиров; Катина Христова; Николай Стефанов

20.00 лв.

Българско гражданско процесуално право. Десето преработено и допълнение
Живко Сталев; Анелия Мингова; Валентина Попова; Огнян Стамболиев; Ружа Иванова

88.00 лв.