Не е в наличност
Не е в наличност
Не е в наличност
Сравнителна публична администрация
Емилия Къндева,Ивона Спиридонова - Хект

22.00 лв.

Не е в наличност
Основи на правото; кн.1
Емил Златарев и др.

18.00 лв.

Не е в наличност
Медицинско право
Дарина Зиновиева

37.00 лв.

Не е в наличност
Гражданско право: Обща част
Александър Джеров

18.00 лв.

Не е в наличност
Казуси по гражданско съдопроизводство Т.1
Любен Корнезов; Атанас Иванов

25.00 лв.

Не е в наличност
Дипломатическо и консулско право
Иван Владимиров

5.00 лв.

Не е в наличност
Финансово право
Валери Димитров

25.00 лв.

Не е в наличност
Не е в наличност
Не е в наличност