Финансово право
Здравко Славчев

30.00 лв.

Българско гражданско процесуално право. Десето преработено и допълнение
Живко Сталев; Анелия Мингова; Валентина Попова; Огнян Стамболиев; Ружа Иванова

88.00 лв.

Свобода на словото
Симона Велева

21.00 лв.

Сборник казуси за държавния изпит по публичноправни науки
Иван Стоянов; Христина Балабанова

17.00 лв.

-20% -20.00%
Търговско право. Казуси. Съдебна практика
Жана Колева
18.00 лв. Отстъпка- 20.00%

14.40 лв.

Семейно и наследствено право (Второ допълнено издание)
Велина Тодорова; Димитър Топузов

19.00 лв.