Епикур
София Петрова

8.00 лв.

Ницше и волята за власт
София Петрова

8.00 лв.

Епиктет и човешката свобода
София Петрова

8.00 лв.

Макиавели отвъд лицемерието
София Петрова

8.00 лв.

Хюм и човешката природа
София Петрова

8.00 лв.

Не е в наличност
Не е в наличност
Диоген и силата на цинизма
София Петрова

8.00 лв.

Не е в наличност
Не е в наличност
Цицерон и човешките нрави
София Петрова

8.00 лв.

Не е в наличност
Сократ и изкуството на диалога
София Петрова

8.00 лв.

Не е в наличност
Фройд и психоанализата
София Петрова

8.00 лв.

Не е в наличност
Кант и свободният избор
София Петрова

8.00 лв.

Не е в наличност
Сенека и разумното щастие
София Петрова

8.00 лв.