Никола Тесла и Тунгуският метеорит
Анатолий Максимов

13.00 лв.