Теория и практика по ДОПК
Здравко Славчев

48.00 лв.

Материално данъчно право
Здравко Славчев

22.00 лв.

Данъчната ревизия
Здравко Славчев

8.00 лв.

Касация по данъчни дела
Здравко Славчев

12.00 лв.

Защита по ДОПК
Здравко Славчев

20.00 лв.

Данъчно право и процес Ч.2
Здравко Славчев

88.33 лв.

Доказателствени средства по ДОПК
Здравко Славчев

12.00 лв.

Данъчно право: Специална част
Здравко Славчев

14.00 лв.

Данъчно право и процес Ч.3
Здравко Славчев

55.44 лв.

Особени данъчни производства
Здравко Славчев

12.00 лв.

Предели на данъчната отговорност
Здравко Славчев

20.00 лв.

Не е в наличност
Не е в наличност
Нищожно съдебно решение
Здравко Славчев

12.00 лв.