Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Предизвикай: Съдебната практика!(Гражданско право - 2017)
Стоян Ставру; Румен Неков

20.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Предизвикай: Съдебна практика! Гражданско право 2018
Стоян Ставру; Румен Неков

29.90 лв.

-10%
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Предизвикай: Съдебната практика! (Облигационно и търговско право 2017)
Стоян Ставру; Румен Неков
30.00 лв. Отстъпка -10%

27.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Предизвикай: Съдебната практика! (Облигационно право) Том I
Стоян Ставру; Румен Неков

26.50 лв.

-15%
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Предизвикай: Съдебната практика! (Облигационно право) Том II
Стоян Ставру; Румен Неков
27.00 лв. Отстъпка -15%

22.95 лв.

-10%
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Предизвикай: Съдебната практика!Върховен касационен съд: 2019
Стоян Ставру; Румен Неков
20.00 лв. Отстъпка -10%

18.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Предизвикай – Съдебната практика! Облигационно и търговско право 2019
Стоян Ставру; Румен Неков

18.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Предизвикай – Съдебната практика! Гражданско право 2019
Стоян Ставру; Румен Неков

16.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Предизвикай – Съдебната практика! Гражданско процесуално право 2019
Стоян Ставру; Румен Неков

15.00 лв.