Възможно ли е мъртви да възкръсват?
Иеродякон Юстин Зографски

8.00 лв.