-20% -20.00%
Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството
Савин Ковачев; Милка Гечева и др.
30.00 лв. Отстъпка- 20.00%

24.00 лв.