Социално осигуряване 2017 Ч.1-2

Автор: Вержиния Заркова; Нели Вангелова

Коментари: 0

Издател Коман
Брой страници 896
Година на издаване 2017
Корици меки
Език български
Тегло 1115 грама
Размери 14x20
ISBN
Баркод
Категории Закони и нормативни документи, Право, Книги

Промоционален пакет
ВСИЧКО ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО - 2017

7 книги и дисковете към тях х 17.00 лв. = само за 119.00 лв.
вместо 150.00 лв.
НОВО: БЕЗПЛАТЕН БОНУС (само до 31 май 2017 г.)
ВИДЕОЗАПИС НА СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР (DVD-диск)
Лектори: Мина Янкова, Мина Димитрова, Аспасия Петкова
Продължителност: над 6 астрономически часа

Вижте подробности за промоцията...

Промоционален пакет "ВСИЧКО ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО - 2017" включва:

1. Том I, част 1: ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Мина ЯНКОВА – държавен експерт в Министерство на финансите
Книга 450 страници

2. Том I, част 2: ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
Мина ЯНКОВА – държавен експерт в Министерство на финансите
Книги 324 страници + общ диск за двете части

3. Том II: ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ.
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор
Доц. Любка ЦЕНОВА – доктор по данъчно право
Книга 440 страници + диск

4. Том III: ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Петър ЗАХАРИЕВ – данъчен експерт в НАП
Доц. Любка ЦЕНОВА – доктор по данъчно право
Книга 288 страници + диск
Вижте подробното съдържание на 4-те книги...

5. СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ - 2017 г., Част 1
Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ
Нели ВАНГЕЛОВА - държавен експерт по осигуряването в НОИ
Книга 630 страници
6. Част 2
Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ
Нели ВАНГЕЛОВА - държавен експерт по осигуряването в НОИ
Книга 264 страници + общ диск за двете части
Вижте подробното съдържание на двете части...

7. 1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА ОТ ПРАКТИКАТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ - 2017
Христо ДОСЕВ, доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ, Иван СИМОВ,
Лорета ЦВЕТКОВА, Андрей АЛЕКСАНДРОВ, Аспасия ПЕТКОВА
Книга 608 страници + диск
Вижте подробното съдържание на книгата и диска...

8. БЕЗПЛАТЕН БОНУС (подаръка важи при поръчки до 31 май 2017 г.)
ВИДЕОЗАПИС НА СЕМИНАР (DVD-диск):
Модул 1. Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС. Обстойно разглеждане на всички нови моменти при личното ползване на фирмени активи (Данък Уикенд) -
Мина ЯНКОВА – държавен експерт в МФ
Модул 2. Годишно счетоводно и данъчно приключване. Промените в ЗКПО -
Мина ДИМИТРОВА – д.е.с., регистриран одитор
Модул 3. Промените в осигурителното законодателство 2017 -
Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване
Вижте подробнотости за темите на семинара...

ЗАЯВЕТЕ
СЕГА:

7 книги и дисковете към тях
119.00 лв.
вместо 150.00 лв.
НОВИ ИЗДАНИЯ - 2017 г.

1628 стр. в 4 книги


Три тома в четири книги и дискове към тях:
ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
2017 г.

Том I, част 1: ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
НОВО Излезе от печат Том I, част 2: ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
Мина ЯНКОВА – държавен експерт в Министерство на финансите
Две книги по 450 страници

Том II: ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ.
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор
Доц. Любка ЦЕНОВА – доктор по данъчно право
Книга 440 страници + общ диск за двете части

Том III: ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Петър ЗАХАРИЕВ – данъчен експерт в НАП
Доц. Любка ЦЕНОВА – доктор по данъчно право
Книга 288 страници + диск
Цена за трите тома и дисковете към тях -
4 книги + дискoве:
59.40 лв.
вместо 78.00 лв.


324 стр.

НОВО Излезе от печат
Книга и диск :
том I. част 2: ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС

ППЗДДС: книга и диск 24.00 лв.
вместо
28 .80 лв.

Вижте подробното съдържание на 4-те книги...


Книгите съдържат:

Актуализираните нормативни текстове на данъчните закони
Изчерпателни експертни коментари по последните промени в законодателството
Най-новите писма и указания на НАП и Министерството на финансите

Дискът към комплекта от трите книги включва:

Цялото съдържание на книгите
Допълнителни нормативни актове за данъците и данъчния процес
Практика на Върховния административен съд и Съда на Европейския съюз по данъчни дела

Подробно съдържание на книгите и дисковете в трите тома:

ЗДДС и ППЗДДС
книга


диск

Нормативна уредба

Закон за данък върху добавената стойност, пълен актуализиран текст
? ?

Правилник за прилагане на ЗДДС, пълен актуализиран текст
? ?

Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз?

Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността?

Наредба № Н-12 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Европейския съюз?

Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал?

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства?

Регламенти и директиви*?

Коментар

Експертен коментар на промените в ЗДДС и ППЗДДС
? ?

Писма и указания

Най-новите писма и указания на НАП и МФ по ЗДДС
? ?

Допълнително писма и указания?

Съдебна практика

Решения на ВАС?

Решения на Съда на ЕС по данъчни дела?

* Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност
Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност
Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни
Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки

ЗКПО и ЗАДС
книга


диск

Нормативна уредба ЗКПО

Закон за корпоративното подоходно облагане, пълен актуализиран текст
? ?

Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор?

Заповед на основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане – утвърден списък с наименования на общини, в които през предходната година е регистрирана безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за страната
? ?

Нормативна уредба ЗАДСЗакон за акцизите и данъчните складове, пълен актуализиран текст
? ?

Правилник за прилагане на ЗАДС?

Закон за виното и спиртните напитки?

Закон за митниците?

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия?

Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили?

Правилник за прилагане на закона за тютюна и тютюневите изделия?

Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки?

Наредба № 4 от 28.06.2006 г. за нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки?

Наредба № 3 от 18.04.2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки?

Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки?

Наредба за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки?

Наредба № 1 от 10.10.2006 г. за реда и условията за регистриране, заличаване от регистъра на дестилерии, извършващи задължителна дестилация на вторичните продукти от винопроизводството, технологични дневници, начин за воденето им и контрола върху регистрираните лица и дейността им?

Наредба № 106 от 23.08.2006 г. за условията и реда за предаването на вторични продукти от винопроизводство за задължителна дестилация, изискванията на които трябва да отговарят и контрола върху тях?

Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия?

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол?

Наредба за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино?

Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртни напитки, разрешените добавки и условията за използването им?

Наредба за придружителните документи при превоз на грозде, местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки?

Наредба за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържание и форма на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им?

Наредба за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки?

Наредба за правилата и изискванията за производството на регионални вина?

Наредба за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство?

Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване?

Регламенти, директиви и решения на ЕК*?

Коментари

Експертен коментар на промените в ЗКПО
? ?

Експертен коментар на промените в ЗАДС и ППЗАДС
? ?

Писма и указания

Най-новите писма и указания на НАП
? ?

Съдебна практика

Решения на ВАС?

Решения на Съда на ЕС по данъчни дела?

* РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията
Решението на ЕК по чл. 189 б от ЗКПО
Решение на ЕК по чл.184 от ЗКПО: № С(2008)848 от 11.03.2008 г. относно Държавна помощ № 166/2007 - България и Регионална помощ - Закон за корпоративното подоходно облагане (член 184)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
Директива 92/79/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за сближаване на данъците върху цигарите
Директива на Съвета 92/80/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за сближаване на данъците върху обработения тютюн, непредназначен за цигари
Директива на Съвета 92/83ЕИО от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки
Директива на Съвета 92/84/ЕИО от 19 октомври 1992 г. относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки
Директива на Съвета 95/59/ЕО на Съвета от 27 ноември 1995 г. относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия
Директива на Съвета 95/60/ЕО от 27 ноември 1995 г. относно фискалното маркиране на газьол и керосин
Директива на Съвета 2003/96/ЕО от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията
Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни
Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акцизи и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО
Директива 2010/12/ЕС на Съвета от 16 февруари 2010 година за изменение на директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн, и на Директива 2008/118/ЕО
Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн
Регламент на Комисията (ЕИО) № 2719/92 от 11 септември 1992 г. относно придружителния административен документ за движение под режим отложено плащане на акциз на стоки, подлежащи на облагане с акциз
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността
Регламент на Комисията (ЕИО) № 3649/92 от 17 декември 1992 г. относно опростения придружаващ документ за вътреобщностно движение на стоки, подлежащи на облагане с акциз, които са освободени за потребление в държавата-членка на изпращане
Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността
Регламент (EО) № 31/96 на Комисията от 10 януари 1996 година относно удостоверение за освобождаване от акциз
Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета от 2 май 2012 година относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) 2073/2004
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1221/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията по отношение на данните, които трябва да се предоставят в рамките на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз
Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз
Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки

ЗДДФЛ и ЗМДТ
книга


диск

Нормативна уредба

Закон за данъците върху доходите на физическите лица, пълен актуализиран текст
? ?

Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2015 г., в сила от 7.08.2015 г.?

Закон за местните данъци и такси, пълен актуализиран текст
? ?

Коментар

Експертен коментар на промените в ЗДДФЛ
? ?

Експертен коментар на промените в ЗМДТ
? ?

Писма и указания

Най-новите писма и указания на НАП
? ?

Съдебна практика

Решения на ВАС?Пълен каталог на материалите в тритоимното издание:

Том I, Част 1

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
НАРЕДБА № Н-9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НО УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 48 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 г.)
НАРЕДБА № Н-10 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА
НАРЕДБА № Н-12 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 6 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.01.2012 Г.)
НАРЕДБА № Н-14 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И АКЦИЗ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИЯ ПЕРСОНАЛ
НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
ДИРЕКТИВА 2013/43/ЕС НА СЪВЕТА от 22 юли 2013 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами
ДИРЕКТИВА 2010/45/ЕС НА СЪВЕТА от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране
ДИРЕКТИВА 2009/162/ЕС НА СЪВЕТА от 22 декември 2009 година за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
ДИРЕКТИВА 2009/132/ЕО НА СЪВЕТА от 19 октомври 2009 година за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки (кодифицирана версия)
ДИРЕКТИВА 2009/69/ЕО НА СЪВЕТА от 25 юни 2009 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягване на данъци при внос
ДИРЕКТИВА 2008/117/ЕО НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки
ДИРЕКТИВА 2007/74/ЕО НА СЪВЕТА от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни
ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 282/2011 НА СЪВЕТА от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (преработена версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 904/2010 НА СЪВЕТА от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработена версия)
ЕКСПЕРТЕН КОМЕНТАР
Промени, свързани с правото на приспадане на данъчен кредит
Общи правила за приспадане на данъчен кредит
Правила за приспадане на данъчен кредит, предвидени с ДДС Директивата
Практика на СЕС, свързана с приспадане на данъчен кредит
Правила относно включване в стопанските активи на лицето, предвидени със ЗДДС
Режим на пропорционално приспадане на данъчен кредит
Правила за пропорционално приспадане на данъчен кредит, предвидени с ДДС Директивата
Правила за пропорционално приспадане на данъчен кредит, предвидени със ЗДДС
Право на данъчен кредит при придобиване или изграждане на недвижими имоти имоти, включени в стопанските активи на данъчно задължено лице пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност
Право на данъчен кредит при придобиване на стоки, които са дълготрайни активи, пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност
Право на данъчен кредит при придобиване на услуги, които са или биха били дълготрайни активи пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност
Право на данъчен кредит при придобиване на стоки и услуги, които не са дълготрайни активи
Право на приспадане на частичен данъчен кредит
Право на приспадане за налични активи към датата на регистрация
Промени, свързани с корекции на ползван данъчен кредит
Правила за корекции, предвидени с ДДС Директивата
Практика на СЕС, свързана с корекции на данъчен кредит
Правила за извършване на корекции на ползван данъчен кредит, предвидени със ЗДДС
Еднократни корекции
Ежегодни годишни корекции
Промени, свързани с безвъзмездно използване на стока или услуга за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица или за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето
Доставка на стока приравнена на възмездна
Доставка на услуга приравнена на възмездна
Преходни правила
Промени, в резултат на констатирани несъответствия с правото на ЕС и привеждане на ДДС законодателството ни в съответствие с решения на Съда на ЕС
Доставка на обща туристическа услуга
Корекции на ползван данъчен кредит
Промени във връзка с писмо на Европейската комисия EU Pilot 7122/14/ TAXU за несъответствия на разпоредби в закона с Директива 2006/112/ЕС
Доставка, свързана с международен транспорт
Доставка, извършвана от лице, действащо от свое име и за чужда сметка
Преходно правило
Промени, свързани с прецизиране на разпоредби и редакционни промени, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона
Липса на доставка на стоки или услуги в други случаи. Данъчно третиране на дейността на консорциум по реда на ЗДДС
Промени, свързани с определяне данъчно събитие на доставките с поетапно изпълнение
Други промени, свързани с освобождаване на доставки
Промени, свързани с настъпване на изискуемост на данъка при вътреобщностно придобиване
Промени, свързани с прихващане на данък за възстановяване
Промени, свързани с определяне оборота за задължителна регистрация
Промени, свързани с предоставяне за ползване на имоти от държавата/общините
Промени, свързани с издаване на документи, удостоверяващи регистрацията
Промени, свързани с регистрация
Промени, свързани с дерегистрация и определяне на задълженията за последния данъчен период
Промени, свързани с деклариране на данъка
Промени, свързани с корекция след деклариране
Промени в административнонаказателните разпоредби
Промени, свързани с безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка
Становище на Комитета по ДДС към Европейската комисия
Становище на НАП
Промени в ЗДДС
ПИСМА
№ 94-00-304 ОТ 06.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Възникване на данъчно събитие и кога за целите на ЗДДС данъкът става изискуем
№ 53-00-295 ОТ 15.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставките на стоки
№ 96-00-6 ОТ 20.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Право на данъчен кредит за автомобил със сертификат от производителя „№ 1”
№ 20-00-15 от 22.01.2016 Г. НА НАПОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите
№ 08-00-1 ОТ 25.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ЗМДТ
№ 96-00-12 ОТ 02.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Право на данъчен кредит за закупени гориво и техническа поддръжка на наети автомобили за извършване на дейност
№ 3-284 ОТ 11.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Регистриране и отчитане на зареждания на земеделска техника с течни горива за собствени нужди по реда на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 Г. на МФ)
№ 94-00-20 ОТ 17.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа при вно
№ 96-00-30 ОТ 19.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на чл. 69 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки
№ 20-00-653 ОТ 23.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Начисляване на данък при вътреобщностно придобиване на стоки от доставчици нерегистрирани за целите на ДДС в Европейския съюз
№ 08-00-3 ОТ 25.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа при разпоредителна сделка с имоти, общинска собственост
№ 24-39-36 ОТ 24.03.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Начин на попълване на ред 14 “Остатък за възстановяване” от справка за извършеното приспадане на данък върху добавената стойност - Приложение № 6 към чл. 68, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
№ 3-630 ОТ 28.03.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на чл. 55 и чл. 36а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 20-19-7 ОТ 01.04.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Отчитане на продажбите, осъществявани чрез електронен магазин
№ 94-00-45 ОТ 07.04.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Формиране на облагаем оборот по ЗДДС
№ 53-04-167 ОТ 20.04.2015 Г. НА НАП ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа при доставка на УПИ
№ 3-844 ОТ 20.04.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Приложимост на чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за дейности по събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци
№ 96-00-93 ОТ 04.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС
№ 96-00-100 ОТ 05.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Тълкуване и прилагане на чл. 21 от ЗДДС
№ 96-00-104 ОТ 05.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Формиране на облагаемия оборот по ЗДДС
№ 24-39-40 ОТ 09.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на платени такси от името и за сметка на получател на услугата по предоставяне на ползване на моста на река дунав при Русе-Гюргево
№ 994 ОТ 11.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на посредническа услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 24-39-48 ОТ 12.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 45, т. 2, буква “а” от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
№ 20-00-120 ОТ 16.06.2016 Г. НА НАП ОТОСНО: Третиране на предплатените телефонни карти (фонокарти) като доставка на услуга по смисъла на ЗДДС
№ 3-14-23 ОТ 16.06.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при смърт на физическо лице - земеделски производител, регистриран по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 20-00-157 ОТ 10.08.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на операции, свързани с дейността на консорциум (неперсонифицирано дружество)
Указания на ДДС комитет по въпроси, свързани с облагане с данък върху добавената стойност на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път
Указание относно обезпечения при доставки на течни горива по чл. 176в от ЗДДС ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 111б – чл. 111з от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
№ 9-20-05 ОТ 20.07.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Издаване на данъчни документи по Закона за данък върху добавената стойност за доставки, извършени от частен съдебен изпълнител, и правото на ползване на данъчен кредит за определени доставки, свързани с дейността му като ЧСИ
№ 866 ОТ 13.08.2015 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчен режим по ЗДДС на доставки на услуги, извършени по електронен път
№ 3-2023 ОТ 21.09.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 92, ал. 3, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 3-2078 ОТ 30.09.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на лиценз за софтуерен продукт съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 3-2081 ОТ 03.10.2016 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 176в от ЗДДС
№ 96-00-267 ОТ 04.10.2016 г. ОТНОСНО: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
№ 3-2236 ОТ 20.10.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране на рекламация на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 3-2262 ОТ 24.10.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Начисляване на ДДС за доставки на стоки с получатели физически или юридически лица в САЩ съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
РЕШЕНИЯ НА ВАС
Решение № 10187 от 30.09.2016 г. по адм. дело № 3561/2015 г.
Решение № 1063 от 02.02.2016 г. по адм. дело № 3162/2015 г.
Решение № 11052 от 20.10.2016 г. по адм. дело № 7002/2015 г.
Решение № 11116 от 21.10.2016 г. по адм. дело № 5280/2016 г.,
Решение № 11151 от 24.10.2016 г. по адм. дело № 3382/2015 г.
Решение № 11352 от 26.10.2016 г. по адм. дело № 6439/2016 г.
Решение № 1351 от 09.02.2016 г. по адм. дело № 10890/2015 г.
Решение № 1446 от 10.02.2016 г. по адм. дело № 854/2015 г.
Решение № 1551 от 12.02.2016 г. по адм. дело № 1270/2015 г.
Решение № 1657 от 16.02.2016 г. по адм. дело № 13140/2015 г.
Решение № 1790 от 17.02.2016 г. по адм. дело № 13917/2014 г.
Решение № 1804 от 18.02.2016 г. по адм. дело № 15579/2014 г.
Решение № 3354 от 24.03.2016 г. по адм. дело № 100/2015 г.
Решение № 3628 от 30.03.2016 г. по адм. дело № 508/2015 г.
Решение № 3764 от 01.04.2016 г. по адм. дело № 763/2015 г.
Решение № 4858 от 25.04.2016 г. по адм. дело № 1865/2015 г.
Решение № 5005 от 26.04.2016 г. по адм. дело № 1129/2015 г.
Решение № 5082 от 27.04.2016 г. по адм. дело № 6416/2015 г.
Решение № 5165 от 28.04.2016 г. по адм. дело № 1431/2015 г.
Решение № 5243 от 04.05.2016 г. по адм. дело № 8043/2015 г.
Решение № 5308 от 05.05.2016 г. по адм. дело № 7462/2015 г.
Решение № 5329 от 09.05.2015 г. по адм. дело № 6414/2015 г.
Решение № 5467 от 10.05.2016 г. по адм. дело № 2440/2015 г.
Решение № 5754 от 16.05.2016 г. по адм. дело № 6488/2015 г.
Решение № 576 от 19.01.2016 г. по адм. дело № 5453/2015 г.
Решение № 6254 от 26.05.2016 г. по адм. дело № 2090/2015 г.
Решение № 6273 от 27.05.2016 г. по адм. дело № 2296/2015 г.
Решение № 6480 от 01.06.2016 г. по адм. дело № 8050/2015 г.
Решение № 6581 от 02.06.2016 г. по адм. дело № 8698/2015 г.
Решение № 682 от 21.01.2016 г. по адм. дело № 14908/2014 г.
Решение № 7415 от 20.06.2016 г. по адм. дело № 13933/2015 г.
Решение № 743 от 25.01.2016 г. по адм. дело № 6413/2015 г.
Решение № 7457 от 21.06.2016 г. по адм. дело № 7565/2015 г.
Решение № 7570 от 22.06.2016 г. по адм. дело № 9361/2015 г.
Решение № 7698 от 24.06.2016 г. по адм. дело № 2977/2015 г.
Решение № 7781 от 27.06.2016 г. по адм. дело № 7810/2015 г.
Решение № 8031 от 30.06.2016 г. по адм. дело № 3339/2015 г.
Решение № 8274 от 05.07.2016 г. по адм. дело № 9006/2015 г.
Решение № 8602 от 28.03.2016 г. по адм. дело № 165/2015 г.
Решение № 8904 от 15.07.2016 г. по адм. дело № 10196/2015 г.
Решение № 8909 от 15.07.2016 г. по адм. дело № 10193/2015 г.
Решение № 8950 от 18.07.2016 г. по адм. дело № 16019/2013 г.
Решение № 9004 от 19.07.2016 г. по адм. дело № 2162/2014 г.
Решение № 926 от 28.01.2015 г. по адм. дело № 12655/2015 г.
Решение № 9360 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5032/2015 г.
Решение № 9365 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5317/2015 г.
Решение № 9369 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5534/2015 г.
Решение № 9371 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5553/2015 г.
Решение № 9371 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5553/2015 г.
Решение № 9453 от 03.08.2016 г. по адм. дело № 4166/2015 г.
Решение № 9454 от 03.08.2016 г. по адм. дело № 6025/2015 г.
Решение № 9510 от 17.08.2016 г. по адм. дело № 6801/2015 г.
Решение № 9554 от 18.08.2016 г. по адм. дело № 14283/2015 г.
Решение № 9582 от 24.08.2016 г. по адм. дело № 9010/2015 г.
Решение № 9583 от 24.08.2016 г. по адм. дело № 14697/2015 г.
Решение № 961 от 29.01.2016 г. по адм. дело № 2495/2014 г.
РЕШЕНИЯ НА СЕС
Дело C-11/15, решение от 22 юни 2016 г.
Дело C-128/14, решение от 28 април 2016 г.
Дело C-186/15, решение от 16 юни 2016 г.
Дела C-226/14 и C-228/14, решение от 2 юни 2016 г.
Дело C-229/15, решение от 16 юни 2016 г.
Дело C-263/15, решение от 2 юни 2016 г.
Дело C-267/15, решение от 22 юни 2016 г.
Дело C-332/14, решение от 09 юни 2016 г.
Дело C-332/15, решение от 28 юли 2016 г.
Дело C-335/14, решение от 21 януари 2016 г.
Дело C-340/15, решение от 12 октомври 2016 г.
Дело C-400/15, решение от 15 септември 2016 г.
Дело C-40/15, решение от 15 март 2016 г.
Дело C-412/15, решение от 5 октомври 2016 г.
Дело C-432/15, решение от 10 ноември 2016 година
Дело C-516/14, решение от 15 септември 2016 г.
Дело C-518/14, решение от 15 септември 2016 г.
Дело C-520/14, решение от 12 май 2016 г.
Дело C-543/14, решение от 28 юли 2016 г.
Дело C-546/14, решение от 7 април 2016 г.
Дело C-550/14, решение от 26 май 2016 г.
Дело C-576/15, решение от 5 октомври 2016 г.
Дело C-607/14, решение от 26 май 2016 г.

Том I, Част 2 (съдържа както всички допълнени и актуализирани документи от Част 1, така и новите от Част 2)

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
НАРЕДБА № Н-9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НО УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 48 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 г.)
НАРЕДБА № Н-10 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА
НАРЕДБА № Н-12 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 6 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.01.2012 Г.)
НАРЕДБА № Н-14 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И АКЦИЗ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИЯ ПЕРСОНАЛ
НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
ДИРЕКТИВА 2013/43/ЕС НА СЪВЕТА от 22 юли 2013 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами
ДИРЕКТИВА 2010/45/ЕС НА СЪВЕТА от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране
ДИРЕКТИВА 2009/162/ЕС НА СЪВЕТА от 22 декември 2009 година за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
ДИРЕКТИВА 2009/132/ЕО НА СЪВЕТА от 19 октомври 2009 година за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки (кодифицирана версия)
ДИРЕКТИВА 2009/69/ЕО НА СЪВЕТА от 25 юни 2009 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягване на данъци при внос
ДИРЕКТИВА 2008/117/ЕО НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки
ДИРЕКТИВА 2007/74/ЕО НА СЪВЕТА от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни
ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 282/2011 НА СЪВЕТА от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (преработена версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 904/2010 НА СЪВЕТА от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработена версия)
ЕКСПЕРТЕН КОМЕНТАР
ДДС
Промени, свързани с правото на приспадане на данъчен кредит
Общи правила за приспадане на данъчен кредит
Правила за приспадане на данъчен кредит, предвидени с ДДС Директивата
Практика на СЕС, свързана с приспадане на данъчен кредит
Правила относно включване в стопанските активи на лицето, предвидени със ЗДДС
Режим на пропорционално приспадане на данъчен кредит
Правила за пропорционално приспадане на данъчен кредит, предвидени с ДДС Директивата
Правила за пропорционално приспадане на данъчен кредит, предвидени със ЗДДС
Право на данъчен кредит при придобиване или изграждане на недвижими имоти имоти, включени в стопанските активи на данъчно задължено лице пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност
Право на данъчен кредит при придобиване на стоки, които са дълготрайни активи, пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност
Право на данъчен кредит при придобиване на услуги, които са или биха били дълготрайни активи пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност
Право на данъчен кредит при придобиване на стоки и услуги, които не са дълготрайни активи
Право на приспадане на частичен данъчен кредит
Право на приспадане за налични активи към датата на регистрация
Промени, свързани с корекции на ползван данъчен кредит
Правила за корекции, предвидени с ДДС Директивата
Практика на СЕС, свързана с корекции на данъчен кредит
Правила за извършване на корекции на ползван данъчен кредит, предвидени със ЗДДС
Еднократни корекции
Ежегодни годишни корекции
Промени, свързани с безвъзмездно използване на стока или услуга за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица или за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето
Доставка на стока приравнена на възмездна
Доставка на услуга приравнена на възмездна
Преходни правила
Промени, в резултат на констатирани несъответствия с правото на ЕС и привеждане на ДДС законодателството ни в съответствие с решения на Съда на ЕС
Доставка на обща туристическа услуга
Корекции на ползван данъчен кредит
Промени във връзка с писмо на Европейската комисия EU Pilot 7122/14/ TAXU за несъответствия на разпоредби в закона с Директива 2006/112/ЕС
Доставка, свързана с международен транспорт
Доставка, извършвана от лице, действащо от свое име и за чужда сметка
Преходно правило
Промени, свързани с прецизиране на разпоредби и редакционни промени, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона
Липса на доставка на стоки или услуги в други случаи. Данъчно третиране на дейността на консорциум по реда на ЗДДС
Промени, свързани с определяне данъчно събитие на доставките с поетапно изпълнение
Други промени, свързани с освобождаване на доставки
Промени, свързани с настъпване на изискуемост на данъка при вътреобщностно придобиване
Промени, свъ

Все още няма мнения за тази книга.

Напиши коментар

Ще бъдат допускани само мнения свързани с конкретния продукт или автор.

Ще бъдат изтривани мнения:

  1. Съдържащи обидно или нецензурно съдържание
  2. Написани само с главни букви
  3. Написани на латиница
  4. Съдържащи препратки към други сайтове.

Други въпроси и мнения моля, изпращайте на [email protected]