Българско-английски речник

Автор: Майя Пенчева, Александра Багашева

Коментари: 2

Издател Наука-и-изкуство
Брой страници 1056
Година на издаване 2009
Корици твърди
Език български, английски
Тегло 1621 грама
Размери 24x18
ISBN 9789540203201
Баркод 9789540203201
Категории Английски език, Чужди езици: Помагала, речници, Книги

Новият Българско-английски речник е най-подробният и най-пълният от съществуващите на българския пазар. Той отразява ежедневната лексика и специфични думи, изрази и термини, свързани с обществения, научния и културния ни живот, а също и думи и изрази, отразяващи българските традиции и специфични национални понятия.
Речникът съдържа над 145 000 думи, значения, словосъчетания, пословици и поговорки. Английските съответствия са над 410 000.
Структурата на речниковата статия позволява не само думите да бъдат разбрани, но и да се използват в разнообразни комуникативни ситуации. Това превръща речника от справочник в активен инструмент.
Речникът може да се ползва от хора с различно ниво на владеене на английския език и с различни интереси. Читатели с по-висока степен на познание ще намерят в него многобройни синоними и синонимични фрази от различни регистри на двата национални варианта, британски и американски, и от разнообразни области на живота, както и 13 тематични приложения с рядка и тясно специализирана информация.

Ключови думи: Промо -30%, Време за любима книга

от Иван Клюнчев / дата: 07 дек 2018

В Българско-английския речник на Наука и изкуство от 1983 г. (препечатван стереотипно по-късно в 2 тома) има 11 думи на буква "Ъ". Към тях аз съм добавил в собствен речник 59 (петдесет и девет) думи. Буква "Ъ" е с най-малко думи в речника от 1983 г. и е много удобна за сравнение, но, за мое огромно съжаление, ЛИПСВА ИЗЦЯЛО (да, крещя) в речника на М. Пенчева. Давам по-долу добавените от мен думи с буква "Ъ" (без никакви претенции за превода, тъй като това е работен вариант):

ъгленски прил., геогр. Aglen (attr.), of Aglen; Aglenski |24.05.18|
ъглозащитен прил. corner-protection |24.04.18|
ъглокрилка ж., леп. comma (Polygonia c-album L.) |12.02.12|
ъгломер м. 1. тех. goniometer, octant, protractor, azimuth disk, angular gauge [ам. gage], angle meter, bevel square 2. астр. Norma
ъглополовяща субст., геом. bisector, bisectrix (pl bisectrices) |09.05.16|
ъглошлайф м., тех. angle [side, disc] grinder
ъндърволтвам несв., прех., комп. undervolt |13.08.15|
ъндърволтване отгл., комп. undervolting |13.08.15|
ъндърволтна св., прех. вж. ъндърволтвам |09.11.17|
ъндърграунд м. 1. underground 2. неизм. underground (attr.) |07.02.15|
ъндърграундов прил. underground (attr.) |07.02.15|
ъндърграундовец м., разг. undergrounder |07.02.15|
ъндърграундовски прил. underground (attr.) |07.02.15|
ъндърграундски прил. underground (attr.) |07.02.15|
ънлоуд м., жарг., инф. unload |31.03.17|
ънплъгд нар., муз. unplugged
ънфрендвам несв., прех., инт. unfriend
ънфрендване отгл., инт. unfriending
ънфрендна св., прех. вж. ънфрендвам
ъп м., жарг., инф. uploader
ъпвелинг м., ок. upwelling |12.09.11|
ъпгрейд м., хард. upgrade
ъпгрейдвам несв., прех., хард. upgrade
ъпгрейдване отгл., елн., хард. upgrading, upgrade
ъпгрейдна св., прех. вж. ъпгрейдвам
ъпдейт м., софт. update
ъпдейтвам несв., прех., софт. update
ъпдейтване отгл., софт. updating
ъпдейтна св., прех. вж. ъпдейтвам
ъпер м., жарг. 1. инт. uploader 2. сп. uppercut |23.03.17|
ъперка ж., жарг., инф. uploader (female) |11.03.17|
ъперкът м., сп. uppercut |23.03.17|
ъплинк м., съобщ. uplink |09.06.15|
ъплоуд м., инф. upload, uploading
ъплоудвам несв., прех., инф. upload
ъплоудване отгл., инф. uploading
ъплоудер м., инф. uploader
ъплоудерка ж., инф. uploader (female) |20.09.14|
ъплоудерски прил., инф. uploader (attr.) |20.09.14|
ъплоудерство ср., инф. uploading |20.09.14|
ъплоудна св., прех. вж. ъплоудвам
ъплоудър м., инф. uploader
ъплоудърка ж., инф. uploader (female) |20.09.14|
ъплоудърски прил., инф. uploader (attr.) |20.09.14|
ъплоудърство ср., инф. uploading |20.09.14|
ъпскейл м., фот., тлв. upscale, upscaling |13.04.14|
ъпскейлвам несв., прех., фот., тлв. upscale |13.04.14|
ъпскейлване отгл., фот., тлв. upscale, upscaling |13.04.14|
ъпскейлна св., прех. вж. ъпскейлвам
ъптайм м., инф. uptime
ъпуелинг м., ок. upwelling |12.09.11|
ъх межд. oh (?) |04.07.17|
ъхам несв., непрех. blow (на on) |04.07.17|
ъхане отгл. blowing (на on) |05.07.17|
ъхвам несв., непрех. blow (на on) |04.07.17|
ъхване отгл. blowing (на on) |05.07.17|
ъхна св., непрех. вж. ъхвам |04.07.17|
ъхъ межд. uh-huh, uh huh (?) |04.07.17|
ъъ межд. er, um, uh (?) |05.07.17|

На буква "Й" в речника от 1983 г. има 49 думи. Към тях аз съм добавил 80 (осемдесет) думи. Давам по-долу добавените от мен думи с буква "Й" (без никакви претенции за превода, тъй като това е работен вариант):

йедлинит м., минер. yedlinite |01.08.15|
йеелимит м., минер. ye'elimite |01.08.15|
йейлски прил. Yale (attr.) |04.08.12|
йекораит м., минер. yecoraite |01.08.15|
йелоустоунски прил., геогр. Yellowstone (attr.) |11.02.18|
йеменец м., геогр. Yemeni, Yemenite |01.10.11|
йеменка ж., геогр. Yemeni [Yemenite] (female) |01.10.11|
йеменски прил., геогр. Yemeni, Yemenite |30.09.11|
йеменче ср., геогр. Yemeni [Yemenite] child [boy, girl] |01.10.11|
йени тур., кул. ~ ракъ yeni rakı [raki]
йенски прил., геогр. Jena (attr.); сил., опт. йенско стъкло Jena glass |10.02.18|
йеншанит м., минер. yenshanite |01.08.15|
йерархизирам несв., св., прех. hierarchise, ам. hierarchize
йерархично нар. hierarchically
йерархичност ж. hierarchicity, hierarchical nature [structure], hierarchy (?)
йерба ж., бот. ~ мате yerba mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil. ) |24.05.18|
йерофант м., hierophant |11.10.15|
йерофантски прил. hierophantic |12.10.15|
йерсиниоза ж., мед. yersiniosis |07.02.17|
йерусалимски прил., геогр. Jerusalem (attr.) |10.02.18|
йети м. yeti, Yeti |26.09.16|
йетманит м., минер. yeatmanite |01.08.15|
йеюнален прил., анат. jejunal |07.02.17|
йеюностомия ж., хир. jejunostomy |07.02.17|
йеюнум м., анат. jejunum (pl jejuna, ~s)
Йо гр. мит., астр. Io
йоанит м. рел. Johannite, Knight of St. John of Jerusalem |05.06.12|
йогийски прил. yogi (attr.), yogic |10.02.18|
йогин м. yogin, yogi |06.08.15|
йодаргирит м., минер. iodargyrite |01.08.15|
йоддефицитен прил., мед. iodine-deficiency; iodine deficient, iodine-deficient
йоден прил., хим. iodine (attr.); iodic (V); iodous (III) |07.01.14|
йодерит м., минер. yoderite |01.08.15|
йодид м., хим. iodide
йодизъм м., мед. iodism |07.01.14|
йодоводороден прил., хим. hydrogen iodide (attr.), hydrogen-iodide, hydriodic
йододефицит м., мед. iodine deficiency |01.05.16|
йододефицитен прил., мед. iodine-deficiency, iodine deficient, iodine-deficient |01.05.16|
йоз м., дендр. downy [pubescent] oak (Quercus pubescens Willd.)
йо-йо 1. ср. yo-yo 2. неизм. yo-yo (attr.) |06.07.11|
йокодзуна м., яп., сумо. yokozuna (pl ~)
йолит м., минер. iolite |01.08.15|
Йолк гр., геогр., ист. Iolcos, Iolkos, Iolcus
Йолкос гр., геогр., ист., Iolcos, Iolkos, Iolcus
йомен м., ист. yeoman
Йона библ. Jonah, Jonas |03.01.15|
йонизатор м., физ. ioniser, ам. ionizer, ionizing agent, ionizator, ion source
йоний м., хим., ост. ionium, Io, thorium-230, 230Th
йоника ж., муз. electronic keyboard [piano], keyboard, keyboards
йонит м., хим. ionite, ion exchanger
йонитен прил., хим. ionite (attr.), ion-exchanger
йонограма ж., мед. ionogram
йонообменител м., хим. ion exchanger
йонопроводим прил., хим. ion-conducting
йоноразтворим прил., хим. ion-soluble
йоносферен прил., физ. ionosphere (attr.), ionospheric |01.05.16|
йонофон м. ionophone
йонофореза ж., мед. iontophoresis (pl iontophoreses), medical ionization, diaelectrophoresis
йонселективен прил., хим. ion-selective
йорданит м., минер. jordanite |01.08.15|
йордизит м., минер. jordisite |01.08.15|
йоре ср., фин. ore, (шведско) öre; (норвежко, датско) øre |24.05.18|
йорикири ср., яп., сумо. yorikiri
йоркист м., ист., пол. Yorkist |10.07.18|
йоркистки прил., ист., пол. Yorkist |10.07.18|
йоркски прил., геогр. York, Yorkish, of York |04.03.15|
йоркширски прил., геогр. Yorkshire (attr.); кин. ~ териер Yorkshire terrier, Yorkie (разг.) |10.02.18|
йосемитски прил., геогр. Yosemite (attr.) |01.10.11|
йотабайт м., инф. yottabyte, YB |13.02.12|
йотирам несв., св., прех., ез., вж. йотувам |19.12.15|
йофортиерит м., минер. yofortierite |01.08.15|
йох м., ист. juger(um) |05.06.12|
йоханесбургски прил., геогр. Johannesburg (attr.), of Johannesburg |10.02.18|
йоханит м., минер. johannite |01.08.15|
йохансенит м., минер. johannsenite |01.08.15|
йохачидолит м., минер. johachidolite |01.08.15|
йохимбе ср., бот. yohimbe (Pausinystalia johimbe (K.Schum.) Pierre ex Beille) |24.05.18|
йохимбин м., биох. yohimbine, C21H26N2O3 |24.05.18|
йошимураит м., минер. yoshimuraite |01.08.15|
йошиокаит м., минер. yoshiokaite |01.08.15|

Изводите оставям на Вас. Аз работя върху българско-английски речник със 100 000 (сто хиляди) заглавни думи. Досега имам около 82 000 (осемдесет и две хиляди). Включвам всякакви думи без диалектни. Издателствата, с които съм говорил, не проявяват интерес към този речник. А аз нямам пари за отпечатването му. Така че най-вероятно няма да види бял свят.

от Иван Клюнчев / дата: 07 дек 2018

Речникът е по-малък (според мен има около 35 000 заглавни думи, като броят на заглавните думи умишлено не е даден, за да не може да се правят сравнения) от сходния речник на същото издателство от 1983 г. (с около 48 000 заглавни думи), макар че има претенции да е най-големият от този тип. Това лесно се установява при сравняване, например, на буква Й". Освен това изцяло липсва буква "Ъ", което е, меко казано, странно.

Напиши коментар

Ще бъдат допускани само мнения свързани с конкретния продукт или автор.

Ще бъдат изтривани мнения:

  1. Съдържащи обидно или нецензурно съдържание
  2. Написани само с главни букви
  3. Написани на латиница
  4. Съдържащи препратки към други сайтове.

Други въпроси и мнения моля, изпращайте на service@helikon.bg